Polityka prywatności
Szanujemy prywatność naszych Klientów, dlatego ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do prowadzenia sprzedaży poprzez Sklep internetowy oraz świadczenia usług dostępu do portali na wysokim poziomie. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszych serwisach zasadami zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą deklaracją ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: reklamacje@ydp.com.pl

Jakie dane zbieramy

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności naszych portali, Klient musi się zarejestrować, podając swój login (nazwę użytkownika) oraz hasło i adres e-mail. Podczas zakładania Konta Klienta koniecznego do dokonywania zakupów w Sklepie będziemy prosili o podanie: login, hasło oraz adres email. Dane te będą używane do wystawienia faktury w czasie procesu zakupu zasobów edukacyjnych. Ponadto podczas każdej wizyty Klienta na stronach internetowych portalu automatycznie zbierane są dane takie jak jego adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Nasza strona internetowa może również wykorzystywać cookies, służące identyfikacji przeglądarki Klienta.

Jak wykorzystujemy dane

Administratorem zbioru danych Klientów jest YDP. Niektóre czynności z zakresu przetwarzania danych mogą zostać powierzone osobom trzecim na podstawie odrębnej umowy.

YDP przetwarza dane Klienta w celu realizacji świadczonych usług, wykorzystując w tym celu dane, jakie zostają udostępnione przez Klienta podczas procesu rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

YDP może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez YDP. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny.

YDP jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Klientów, przechowywanych przez YDP przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji, są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.

YDP nie przetwarza danych innych niż podane przez Klienta przy zakładaniu konta Klienta i wypełniania formularza podczas składania zamówienia w Sklepie.

Dane Klienta mogą być wykorzystywane przez YDP do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wyłącznie za zgodą tego Klienta. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. YDP zobowiązuje się do nie przesyłania treści o charakterze bezprawnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

W jaki sposób można zmienić dane?

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. Może samodzielnie zmienić swoje dane (hasło i adres e-mail), logując się do portalu i klikając zakładkę „Profil > Moje dane”.

W jaki sposób zabezpieczamy dane?

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Klient ma możliwość korzystania z usług dostępu oraz pobierania zasobów anonimowo lub z użyciem pseudonimu.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronach internetowych.
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy