Nauczyciele o nas...

Opinie nauczycieli

 • Izabela Bronczak - nauczycielka matematyki: Portal okazał się bardzo przydatny, tak jak to się zapowiadało na jego odsłonie. Nauczyciel.pl to baza zasobów, w których każdy może znaleźć pomoce na zajęcia lekcyjne. opracowane lekcje nauczycielskie ułatwiają prowadzenie zajęć. Teoria połączona z krótkimi animacjami i filmami ułatwia zapamiętanie ważnych informacji przez skojarzenia. Często wykorzystywane przeze mnie zasoby są świetną powtórką i podsumowaniem danej lekcji. Forma multimedialna jest zawsze atrakcyjna dla ucznia, przez co bardziej skupia uwagę na wykładanym temacie. Plusy portalu to również możliwość edycji zasobów, dzięki czemu jest szansa na powiększenie bazy. Mimo że w wielu działaniach matematycznych brakuje pomocnych ćwiczeń, to i tak daje duże możliwości pracy z materiałem na lekcji. Jest bardzo przydatny podczas powtórek przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.


 • Aneta Gorgoń-Matera - nauczycielka języka angielskiego: Portal edukacyjny Nauczyciel.pl jest niewątpliwie atrakcyjnym i użytecznym elementem wzbogacającym lekcje. Jest on przydatny zwłaszcza w nauczaniu języka obcego. Różnorodność pod względem tematycznym oraz stopnia trudności, pozwala nie tylko doskonalić sprawności językowe tj. czytanie, pisanie, słuchanie, ale również umożliwia dobór odpowiednich ćwiczeń do stopnia znajomości języka. Zaletą jest szeroka gama ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych. Ponadto portal został zaprojektowany w sposób umożliwiający szybkie i łatwe wyszukiwanie potrzebnych materiałów. Na uwagę zasługuje fakt, iż dostępne zasoby zostały opracowane również w oparciu o podstawę programową.
  Portal został stworzony nie tylko z myślą o nauczycielach, ale również o uczniach, co stanowi dla nich dodatkowy i chętnie wykorzystywany sposób do samodzielnej nauki. Jedyną wadą (a może i zaletą) jest to, iż uczniowie po zajęciach z wykorzystaniem animacji, ilustracji, slajdów niechętnie wracają do tradycyjnych metod przyswajania wiadomości.


 • Małgorzata Handzewniak - nauczycielka języka angielskiego: Będąc nauczycielem języka angielskiego, korzystam z oferty portalu Nauczyciel.pl od kilku miesięcy, platforma zawiera treści umożliwiające rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem) oraz produktywnych (nauka mówienia i pisania). Poprzez korzystanie z portalu nauczyciel ma możliwość doskonalenia wszystkich kompetencji językowych uczniów, gdyż Nauczyciel.pl zawiera zarówno zadania gramatyczne, jak również doskonalące słownictwo oraz wymowę. Korzystanie z ww. treści edukacyjnych urozmaica lekcje języka angielskiego i skraca czas ich przygotowania, ponadto w połączeniu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej daje możliwości dużego zaangażowania uczniów w lekcję języka obcego.


 • Arleta Kucz i Marlena Jarczewska - nauczycielki biologii: Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną w pracowni biologii, wykorzystujemy szeroki zakres wysokiej jakości zasobów edukacyjnych portalu Nauczyciel.pl. Pozwalają nam one uatrakcyjnić i wzbogacić prowadzone przez nas lekcje o interaktywne zadania, symulacje, animacje, test, ilustracje, które są bardzo pomocne w prezentowaniu danego zagadnienia. Pozwalają nam one również na ocenę postępów uczniów. Różnorodne zasoby portalu pozwalają na dokładne zapoznanie uczniów, nawet z bardzo skomplikowanymi i trudnymi zagadnieniami, dzięki czemu łatwiejsze staje się ich zrozumienie, a przekazywane treści edukacyjne budzą zainteresowanie i ciekawość uczniów. Portal Nauczyciel.pl umożliwia nam tworzyć i przechowywać własne scenariusze lekcji, przygotowywać prezentacje oraz konstruować zadania, łącząc je z oferowanymi zasobami. W ten sposób można łatwo dostosować treści nauczania do potrzeb klasy lub ucznia. Pozytywną stroną portalu jest fakt, że korzystanie z niego wymaga opanowania jedynie podstawowych umiejętności pracy z komputerem, które można przyswoić w krótkim czasie. Sądzimy, że korzystanie z portalu Nauczyciel.pl spełnia oczekiwania naszych uczniów i nas – nauczycieli.


 • Dorota Kotwicka – pedagog w szkole ponadgimnazjalnej, psychoterapeuta młodzieżowy, doradca zawodowy, nauczyciel Wychowania do Życia w Rodzinie oraz Przedsiębiorczości: Zapoznawszy się z portalem internetowych Nauczyciel.pl mogę stwierdzić, że jest to nowoczesne narządzie pracy, wpisujące się w aktualne standardy innowacyjnego nauczania- aktywizującego uczniów i czyniącego wiedzę przyjazną, atrakcyjną w formie.
  Łatwy dostęp, szybkie, bezkonfliktowe docieranie do interesujących nas, nauczycieli, materiałów, jest niewątpliwie ogromną zaletą wyróżniającą ten portal spośród innych podobnych.
  Nowością jest, że ten sam portal jest nie tylko doskonałym narzędziem do pracy dla nauczyciela. Możliwe korzystanie z tych samych zasobów ucznia, samodzielnie pracującego w domu i nauczyciela pracującego z grupą w klasie, czyni proces nauczania bardziej zintegrowanym i skuteczniejszym.
  Animacje, teksty, symulacje i zadania zawarte w zasobach portalu, uatrakcyjniają proces zdobywania i utrwalania wiedzy, wykorzystując wszystkie zmysły. Propozycje nowoczesnego nauczania jednocześnie wpisują się aktualne zmiany społeczne i cywilizacyjne w zakresie dostępu do wiedzy i sposobów jej zdobywania za pośrednictwem internetu, komputera.
  Mogę tylko ubolewać, że zasoby polskich szkół nie w całości są przygotowane, głównie finansowo, do nowoczesnych rozwiązań proponowanych przez portal (tablice interaktywne, komputery we wszystkich salach lekcyjnych). Lecz jestem przekonana, że to słuszny kierunek zmian w sposobie nauczania i przekazywania wiedzy. Im wcześniej zrozumieją to osoby decydujące o nakładach finansowych na szkodnictwo, osoby rozumiejące, że szkoła może i powinna przekazywać nowoczesną i aktualną wiedzę w atrakcyjny i nieskomplikowany sposób, dostosowany do wymogów nowoczesnego świata - tym lepiej dla naszych uczniów i nauczycieli mogących wdrażać i używać aktualnych, dostępnych na rynku narzędzi pracy w procesie dydaktycznym. Tego życzę sobie jako nauczycielowi, moim uczniom i osobom odpowiedzialnym za kształt i jakość nauczania.

Opinie uczniów

 • Jagoda Bimkiewicz i Natalia Myszczyszyn – klasa II b: Portal Nauczyciel.pl jest bardzo przydatny i pomocny podczas lekcji. Dzięki niemu łatwiej zapamiętujemy określony materiał, gdyż lekcje wzbogacone są wieloma animacjami i krótkimi filmami. Dzięki temu nauczyciel nie ma problemów z wytłumaczeniem nam trudnych zagadnień, a dostępne na portalu ćwiczenia pozwalają sprawdzić, czy zrozumieliśmy dane treści. Korzystając z tego portalu możemy poszerzyć swoją wiedzę z niemal wszystkich przedmiotów szkolnych.


 • Zuzanna Kostyra i Maria Dzieżyc – klasa Ia: Podczas lekcji biologii bardzo często korzystamy z zasobów portalu Nauczyciel.pl. Przygotowane są tam materiały do każdego tematu. Dzięki zawartym tam pomocom szybciej możemy zrozumieć trudne zagadnienia. Podczas każdej lekcji wykonujemy interaktywne ćwiczenia i oglądamy filmy pomagające zapamiętać przerobiony materiał. Portal Nauczyciel.pl bardzo ułatwia nam przyswajanie wiedzy.
 
opinia prof. Korcz
 
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy