15/03/2017   Zakończenie świadczenia usługi dostępu do zasobów językowych

Szanowni Państwo,
 

Niniejszym informujemy o planowanym na dzień 15.05.2017 zakończeniu świadczenia przez YDP S.A. usługi dostępu dla użytkowników portalu www.nauczyciel.pl do zasobów z następujących przedmiotów:
 

  • język angielski w ramach pakietu przedmiotowego dla Gimnazjów oraz Szkół ponadgimnazjalnych,
  • język niemiecki w ramach pakietu przedmiotowego dla Gimnazjów.
     

W celu dalszego korzystania z wyżej wymienionych zasobów zalecamy posiadaczom aktywnych licencji utworzenie kolekcji/prezentacji z wyżej wymienionych zasobów przed dniem 15.5.2017. Utworzoną prezentację należy wyeksportować do formatu paczki SCORM i pobrać ją na dysk twardy komputera.


Tylko w taki sposób utworzona paczka pozostanie aktywna w formie offline do końca przewidzianego licencją okresu. Umożliwi to dalsze korzystanie z wykupionych zasobów pomimo usunięcia możliwości korzystania z nich na portalu, co nastąpi w dniu 15.05.2017 r.

Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy