Odpowiadający zasób

Shoulders

Składa się z zasobów:

Body parts

Body parts

Head and shoulders song

Cats

Body parts

Have/has got