Odpowiadający zasób

Clever girls

Składa się z zasobów:

Things you can or can't do

Things you can or can't do

Things you can or can't do

What can you do?