Odpowiadający zasób

Sense of humour

Składa się z zasobów:

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Things you do

Must + infinitive

Must, can, can't

Must, can, can't

Must, can, can't

Must, can, can't