Odpowiadający zasób

Parents and children

Składa się z zasobów:

Feelings

Can, can't