Odpowiadający zasób

Określanie zagęszczenia populacji

Sposoby rozmieszczenia osobników w środowisku