Odpowiadający zasób

Krzywa przeżywania słoni

Zwierzęta z taką samą krzywą przeżywania jak dla słoni

Krzywa przeżywania myszy

Zwierzęta z taką samą krzywą przeżywania jak dla myszy

Krzywa przeżywania żaby

Zwierzęta z taką samą krzywą przeżywania jak dla żaby

Krzywa przeżywania stułbi