Odpowiadający zasób

Przeżywanie populacji i śmiertelność